.
 
Наша адреса: 61106, м. Харків, вул. Роганська, 17
ІННОВАЦІЙНИЙ КАМПУС НТУ ХПІ
Відеоінструкція для вступу 2019

Методичні об'єднання

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ МЕТОДИЧНИХ ОБ'ЄДНАНЬ
      За змістом науково-теоретична і методична робота методичного об’єднання вчителів спрямована на поглиблення знань учителів з питань методики,  педагогіки, психології, розвитку прогностично-аналітичних умінь. Протягом навчального року з вчителями проводиться різнорівнева методична робота, яка поєднує в собі колективні, групові  та індивідуальні форми.
Роботаі методичного об’єднання включає:
вивчення та обговорення директивних та нормативних документів в галузі освіти;
планування роботи на навчальний рік;
коректування та обговорення навчальних програм;
заходи щодо посилення позитивної мотивації навчання учнів, підвищення якості знань та рівня навчальних досягнень учнів з навчальних базових дисциплін;
методична допомога молодим вчителям;
підвищення фахового рівня вчителів з урахуванням особистісних можливостей кожного вчителя;
використання форм продуктивного навчання, збільшення обсягів самостійних, творчих завдань;
надання методичної та науково-інформаційної допомоги секціям наукового товариства учнів;
ііндивідуальна робота з обдарованими та здібними дітьми з метою підготовки їх до предметних олімпіад, інтелектуальних конкурсів, захисту науково-дослідницької роботи в Малої академії наук;
обговорення та підведення підсумків методичної роботи методичного об’єднання за І семестр, ІІ семестр, за навчальний рік;
затвердження змісту контрольних робіт, олімпіадних та конкурсних завдань;
аналіз контрольних робіт, зрізів знань, підсумків олімпіад та тематичного оцінювання;
стан позакласної роботи з предмету;
огляд новинок методичної літератури;
підсумки атестації вчителів;
організація повторення вивченого матеріалу в кінці навчального року, перевірка виконання навчальних програм;
творчий звіт молодих учителів, вчителів, які мають педагогічні звання, вчителів-наставників;
 збагачення науково-методичного забезпечення за рахунок творчих внесків учителів школи, розширення видавницької діяльності.
 
№ з/п
Захід
Термін
Відповідальний
1.
Організувати роботу методичних об’єднань вчителів-предметників:
-  вчителів початкової школи;
-  вчителів-філологів;
- вчителів фізико-математичних дисциплін;
-  вчителів суспільно-природничих дисциплін;
-  вчителів іноземної мови;
- вчителів розвивальних дисциплін.
вересень
Сидоренко О.О.
Грабарєва К.В.
Скачкова Л.В.
Братковська С.М.
Ісаєва Г.С.
Бикова В.Д.
Суходольська Ю.Є.
2.
Визначити науково-методичну проблему роботи кожного методичного об’єднання в межах проблеми закладу.
вересень
керівники
м/ о
3.
Продовжити вивчення та обговорення директивних та нормативних документів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України,  Законів “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, Конституції України, Закону “Діти України” інших нормативно-законодавчих актів.
протягом року
керівники
методичних об’єднань
4.
Продовжити роботу методичних об’єднань щодо забезпечення належних умов впровадження “Концепції профільного навчання в старшій школі”.
протягом року
(за річним планом)
керівники
методичних об’єднань
5.
Продовжити вивчення та обговорення постанов Кабінету Міністрів України “Про затвердження Державного стандарту початкової, базової іі повної загальної середньої освіти”.
протягом року
(за річним планом)
керівники
методичних об’єднань
6.
Опрацювати інструктивно-методичні рекомендації щодо викладання базових дисциплін, перелік навчальних підручників та посібників, рекомендованих до використання у 2014/2015 навчальному році.
до 12.09.2014
керівники
методичних об’єднань
7.
Визначити теми самоосвіти та підвищення професійної майстерності вчителів в межах проблеми методичних об’єднань.
вересень
керівники
м/о
8.
Поновити діагностичні карти даних професійної підготовки вчителів методичних об’єднань.
вересень
керівники
м/о
9.
Скласти, погодити та подати на погодження календарно-тематичне планування вчителів-предметників щодо викладання навчальних предметів на 2014/2015 навчальний рік.
вересень,
січень
керівники
методичних об’єднань
10.
Проводити засідання методичних об’єднань вчителів, інструктивно-методичні наради (за планами роботи методичних об’єднань).
5 разів
на рік
керівники
м/о
11.
Брати активну участь у науково-методичних заходах школи, району, міста, області.
протягом року
Сидоренко О.О.
12.
Організувати підготовку вчителів – членів методичного об’єднання до чергової атестації. Обговорити заходи надання методичної допомоги вчителям, які атестуються.
до 18.10.2014
протягом року
керівники
методичних об’єднань
13.
Підготувати навчально-методичну базу кабінетів до нового навчального року. Зробити паспортизацію кабінетів. Постійно поповнювати навчально-методичну базу кабінетів.
до 19.08.2014
вересень,
 протягом року
керівники
методичних об’єднань
14.
Організувати роботу методичних об’єднань вчителів до участі в районній та обласному ярмарку педагогічних ідей та технологій.
вересень - березень
Сидоренко О.О.
керівники м/о
15.
Взяти участь у випуску шкільного методичного вісника.
 
квітень
керівники м/о
16.
Організувати випуск методичних бюлетенів методичних об’єднань вчителів.
за графіком
керівники
м/о
17.
Підготовити і провести предметні тижні методичних об’єднань вчителів-предметників  за графіком:
·       вчителів початкової школи;
·       вчителів-філологів;
·       вчителів фізико-математичних дисциплін;
·       вчителів суспільно-природничих дисциплін;
·       вчителів іноземної мови;
·       вчителів розвивальних дисциплін.
протягом року
 
листопад
березень

січень

листопад
лютий
квітень
Сидоренко О.О.
 
Грабарєва К.В.
Скачкова Л.В.
Братковська С.М.
Постільна А.П.
Бикова В.Д.
Суходольська Ю.Є.
18.
Організувати взаємовідвідування уроків вчителями методичних об’єднань. Скласти графіки взаємовідвідування уроків на І та ІІ семестри навчального року.
протягом року
керівники
методичних об’єднань
19.
Організувати вивчення та обговорення сучасних методик, інноваційних технологій, передового досвіду викладання навчальних предметів.
протягом року
вчителі,
керівники м/о
20.
Організувати роботу зі здібними та обдарованими учнями. Поновити банк даних обдарованих дітей.
вересень,
протягом року
вчителі,
керівники м/о
21.
Організувати участь учнів у:
·   Всеукраїнському конкурсі учнівської творчості ім. Т.Г. Шевченка;
·   Всеукраїнському фізичному конкурсі “Левеня”;
·   Міжнародному математичному конкурсі “Кенгуру”;
·   Всеукраїнському природничому конкурсі “Колосок”;
·   Всеукраїнській українознавчій грі “Соняшник”;
·   Інших конкурсах та турнірах
протягом року
(за окремим планом)
вчителі,
керівники
методичних об’єднань
22.
Організувати підготовку учнів для участі в роботі Малої академії наук, турнірах, олімпіадах, конференціях різних рівнів.
вересень,
протягом року
вчителі,
керівники м/о
23.
Провести І (шкільний) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів.
жовтень
вчителі,
керівники м/о
24.
Організувати для участі в районному етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з  навчальних предметів команди учнів 6-11 класів.
листопад - грудень
вчителі,
керівники м/о
25.
Провести додаткові заняття та консультації щодо підготовки збірної команди до участі в ІІ (районному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів.
жовтень -
грудень
вчителі,
керівники
м/о
26.
Провести І (шкільний) етап олімпіад з навчальних предметів (української мови, математики, природознавства) учнів 3-4-х класів початкової школи.
лютий
вчителі
початкових класів
27.
Організувати для участі в районному етапі олімпіади “У світі знань” учнів 3-4-х класів початкової школи.
березень
Сидоренко О.О.
Грабарєва К.В.
28.
Оформити до шкільного методичного кабінету збірники матеріалів                         з досвіду роботи вчителів методичних об’єднань.
березень - квітень
керівники
м/о
29.
З метою ознайомлення з новою методичною літературою та новинками періодичних видань організувати постійне співробітництво із шкільною бібліотекою.
протягом року
керівники
м/о
30.
Підвести підсумки виконання навчальних програм в І та ІІ семестрах,                  за рік. Визначити рейтинг успішності класів школи з вивчення навчальних предметів.
грудень,
травень
вчителі,
керівники м/о
31.
Організувати роботу методичних об’єднань щодо систематизації навчально-методичного забезпечення викладання базових дисциплін.
протягом року
вчителі,
керівники м/о
32.
Підготувати та подати на погодження матеріали з навчальних предметів до Державної підсумкової атестації учнів 4-х, 9-х, 11-х  класів.
до 01.05.2014
вчителі,
керівники м/о
33.
Узагальнити науково-теоретичну та методичну роботу методичних об’єднань за навчальний рік. Скласти звіт про організацію роботи методичних об’єднань за 2014/2015 навчальний рік.
травень
керівники
методичних об’єднань