.
 
Наша адреса: 61106, м. Харків, вул. Роганська, 17
Промислова Фармація
Відеоінструкція для вступу 2019

МЕТОДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ ВЧИТЕЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ ТА РОСІЙСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ

Заковоротня Валентина Анатоліївна - вчитель вищої кваліфікаційної категорії, звання "вчитель-методист" 
Сидоренко Олена Олександрівна - вчитель першої кваліфікаційної категорії
Скачкова Людмила Володимирівна - вчитель першої кваліфікаційної категорії 
Сироп'ятова Людмила Дмитріївна - вчитель вищої кваліфікаційної категорії, звання "вчитель-методист"
Гелла Алла Олександрівна - кваліфікаційна категорія  - спеціаліст
Дубинка Руслана Григорівна - кваліфікаційна категорія -  спеціаліст
Борисова Анна Андріївна - кваліфікаційна категорія  - спеціаліст
Науково-методична тема методичного об’єднання вчителів філологічних дисциплін у  2014/2015 навчальному році:
“Впровадження особистісно-орієнтованого, комунікативно-діяльнісного, соціокультурного підходів при викладанні мови та літератури”
Науково-методична тема секції української мови і літератури:

   “Вдосконалення змісту і методів навчання з рідної мови та літератури засобами особистісно-орієнтованих технологій”

Науково-методична тема секції російської мови та світової літератури:

“Комунікативна спрямованість викладання російської мови та літератури. Впровадження інтерактивних форм і методів навчання”

 

Основні завдання методичного об’єднання вчителів, спрямовані на  підвищення ефективності навчально-виховного процесу, поліпшення якості навчальних досягнень учнів з мови та літератури:

1. Навчальну діяльність підпорядковувати вирішенню головної проблеми - формування гуманістичного світогляду, духовного світу людини, посилення виховного впливу навчання, збагачення духовними надбаннями людства, виховання моральних та естетичних цінностей, національно свідомої особистості, громадянина Української держави.
2. Використання сучасних педагогічних технологій, основаних на особистісно-орієнтованому, комунікативно-діяльнісному, соціокультурному підходах.
3. Забезпечення переходу учнів 10-11-х класів на новий зміст та термін навчання з предметів філологічного циклу.
4. Впровадження профільної мовної освіти, поглибленого навчання з української мови та літератури.
5. Для активізації комунікативної діяльності учнів використовувати: групову роботу, учнівські диспути, рольові ігри, керовані дослідження та самостійні проекти, розігрування діалогів, ведення бесіди тощо.
6. Формування в учнів читацької та мовленнєвої культури, творчих здібностей, критичного мислення, культури полеміки.
7. Запровадження тестової системи оцінювання навчальних досягнень учнів з мови та літератури, основаної на індивідуалізації та диференціації.
8. Використання  програмного забезпечення навчального призначення.

Позакласний захід приурочений до Дня мови:  Вистава «Коза – дереза»

Вчитель: Хмелевська Людмила Сергіївна

Виконуючі: 7 – А клас  

СЦЕНАРІЙ КАЗКИ

Свято масляної «Масляна, Масляна, яка ти красна! » (19.02.2015)

Вчитель: Тертична Яна Михайлівна

Учні: 5-Б клас

СЦЕНАРІЙ ЗАХОДУ

 

 

 

План роботи методичного об’єднання вчителів української та російської філології «Обрії» на 2014/2015 навчальний рік

№ з/п

Захід

Термін

1.

Організувати роботу методичного об’єднання  вчителів української та російської філології.

вересень

2.

Визначити науково-методичну проблему роботи кожного методичного об’єднання в межах проблеми закладу.

вересень

3.

Продовжити вивчення та обговорення директивних та нормативних документів Міністерства освіти і науки України, Законів “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, Конституції України, Національної доктрини розвитку освіти України   в ХХІ столітті.

протягом року

4.

Продовжити роботу методичних об’єднань щодо забезпечення належних умов впровадження “Концепції профільного навчання в старшій школі”.

за річним планом

5.

Продовжити вивчення та обговорення постанов Кабінету Міністрів України “Про затвердження Державного стандарту початкової, базової і повної загальної середньої освіти”.

протягом року

(за річним планом)

6.

Опрацювати інструктивно-методичні рекомендації щодо викладання базових дисциплін, перелік навчальних підручників та посібників, рекомендованих до використання у 2014/2015 навчальному році.

до 10.09.2014

7.

Визначити теми самоосвіти та підвищення професійної майстерності вчителів в межах проблеми методичних об’єднань.

вересень

8.

Поновити діагностичні карти даних професійної підготовки вчителів методичних об’єднань.

вересень

9.

Скласти, погодити та подати на погодження календарно-тематичне планування вчителів-предметників щодо викладання навчальних предметів на 2014/2015 навчальний рік.

вересень,

січень

10.

Проводити засідання методичних об’єднань вчителів, інструктивно-методичні наради  (за планами роботи методичних об’єднань).

5 разів

на рік

11.

Брати активну участь у науково-методичних заходах школи, району, міста, області.

протягом року

 

12.

Організувати підготовку вчителів – членів методичного об’єднання до чергової атестації. Обговорити заходи надання методичної допомоги вчителям, які атестуються.

до 20.10.2014

протягом року

13.

Підготувати навчально-методичну базу кабінетів до нового навчального року. Зробити паспортизацію кабінетів. Постійно поповнювати навчально-методичну базу кабінетів.

до 20.08.2014

протягом року

14.

Організувати роботу методичних об’єднань вчителів до участі в районній та обласній виставці-ярмарку педагогічних ідей та технологій.

вересень - березень

15.

Взяти участь у випуску шкільного методичного вісника.

квітень

16.

Організувати випуск методичних бюлетенів методичних об’єднань вчителів.

за графіком

17.

Підготовити і провести предметні тижні методичних об’єднань вчителів філологічних дисциплін.

за графіком

18.

Організувати взаємовідвідування уроків вчителями методичних об’єднань. Скласти графіки взаємовідвідування уроків на І та ІІ семестри навчального року.

протягом року

19.

Організувати вивчення та обговорення сучасних методик, інноваційних технологій, передового досвіду викладання базових предметів.

протягом року

20.

Організувати роботу зі здібними та обдарованими учнями. Поновити банк даних обдарованих дітей.

протягом року

21.

Організувати участь учнів у:

  • Всеукраїнському конкурсі “Соняшник”;
  • Всеукраїнській олімпіаді з української мови та літератури “Олімпус”.

протягом року

 

22.

Організувати підготовку учнів для участі в роботі Малої академії наук, турнірах, олімпіадах, конференціях різних рівнів.

вересень,

протягом року

23.

Провести І (шкільний) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін.

жовтень

24.

Організувати для участі в районному етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін команди учнів 7-11 класів.

листопад - грудень

25.

Провести додаткові заняття та консультації щодо підготовки збірної команди до участі   в ІІ (районному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін.

жовтень -

грудень

26.

Оформити до шкільного методичного кабінету збірники матеріалів з досвіду роботи вчителів методичних об’єднань.

березень - квітень

27.

З метою ознайомлення з новою методичною літературою та новинками періодичних видань організувати постійне співробітництво із шкільною бібліотекою.

протягом року

28.

Підвести підсумки виконання навчальних програм в І та ІІ семестрах, за рік. Визначити рейтинг успішності класів школи з вивчення навчальних предметів.

грудень,

травень

29.

Організувати роботу методичних об’єднань щодо систематизації навчально-методичного забезпечення викладання базових дисциплін.

протягом року

30.

Підготувати та подати на погодження матеріали з навчальних предметів до Державної підсумкової атестації учнів 9-х класів, 11-х класів.

до 20.04.2015

31.

Узагальнити науково-теоретичну та методичну роботу методичних об’єднань за навчальний рік. Скласти звіт про організацію роботи методичних об’єднань за 2014/2015 навчальний рік.

травень