.
 
Наша адреса: 61106, м. Харків, вул. Роганська, 17
ІННОВАЦІЙНИЙ КАМПУС НТУ ХПІ
Відеоінструкція для вступу 2019

МО англійської мови

МЕТОДИЧНЕ ОБ'ЄДНАНННЯ ВЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ "ПОЛІГЛОТ": 

 

Бикова Валентина Дем'янівна - вчитель вищої кваліфікаційної категорії;

Ломоносова Галина Миколаївна -  вчитель вищої кваліфікаційної категорії;

Юдіна Олеся Валеріївна -  вчитель другої кваліфікаційної категорії

 

Організація роботи методичного об'єднання

За змістом науково-теоретична і методична робота методичного об’єднання вчителів спрямована на поглиблення знань учителів з питань методики, педагогіки, психології, розвитку прогностично-аналітичних умінь. Протягом навчального року з вчителями проводиться різнорівнева методична робота, яка поєднує в собі колективні, групові  та індивідуальні форми.

В роботі методичного об’єднання приділяється велика увага:
 • вивчення та обговорення директивних та нормативних документів в галузі освіти;
 • планування роботи на навчальний рік;
 • коректування та обговорення навчальних програм;
 • заходи щодо посилення позитивної мотивації навчання учнів, підвищення якості знань та рівня навчальних досягнень учнів з навчальних базових дисциплін;
 • методична допомога молодим вчителям;
 • підвищення фахового рівня вчителів з урахуванням особистісних можливостей кожного вчителя;
 • використання форм продуктивного навчання, збільшення обсягів самостійних, творчих завдань;
 • надання методичної та науково-інформаційної допомоги секціям наукового товариства учнів;
 • індивідуальна робота з обдарованими та здібними дітьми з метою підготовки їх до предметних олімпіад, інтелектуальних конкурсів, захисту науково-дослідницької роботи в Малої академії наук;
 • обговорення та підведення підсумків методичної роботи методичного об’єднання за І семестр, ІІ семестр, за навчальний рік;
 • затвердження змісту контрольних робіт, олімпіадних та конкурсних завдань;
 • аналіз контрольних робіт, зрізів знань, підсумків олімпіад та тематичного оцінювання;
 • стан позакласної роботи з предмету;
 • огляд новинок методичної літератури;
 • підсумки атестації вчителів;
 • організація повторення вивченого матеріалу в кінці навчального року, перевірка виконання навчальних програм;
 • творчий звіт молодих учителів, вчителів, які мають педагогічні звання, вчителів-наставників;
 • збагачення науково-методичного забезпечення за рахунок творчих внесків учителів школи, розширення видавницької діяльності.

 
План роботи методичного об'єднання на 2014/2015 навчальний рік:

№ з/п

Захід

Термін

1.

Організувати роботу методичного об’єднання  вчителів англійської мови “Поліглот”

вересень

2.

Визначити науково-методичну проблему роботи кожного методичного об’єднання в межах проблеми закладу.

вересень

3.

Продовжити вивчення та обговорення директивних та нормативних документів Міністерства освіти і науки України, Закону “Про мови”, Законів “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, Конституції України, Державної національної програми “Освіта. Україна ХХІ століття”, Закону “Діти України”, Проекту “Національної доктрини розвитку освіти України                                  в ХХІ столітті”, державної програми “Вчитель”, обласного, міського, районного управлінь освіти.

 

протягом року

4.

Продовжити роботу методичних об’єднань щодо забезпечення належних умов впровадження “Концепції профільного навчання в старшій школі”.

за річним планом

5.

Продовжити вивчення та обговорення постанов Кабінету Міністрів України “Про затвердження Державного стандарту початкової, базової і повної загальної середньої освіти”.

протягом року

(за річним планом)

6.

Опрацювати інструктивно-методичні рекомендації щодо викладання базових дисциплін, перелік навчальних підручників та посібників, рекомендованих до використання у 2014-2015 навчальному році.

до 10.09.2014

7.

Визначити теми самоосвіти та підвищення професійної майстерності вчителів в межах проблеми методичних об’єднань.

вересень

8.

Поновити діагностичні карти даних професійної підготовки вчителів методичних об’єднань.

вересень

9.

Скласти, погодити та подати на погодження календарно-тематичне планування вчителів-предметників щодо викладання навчальних предметів на 2014-2015 навчальний рік.

вересень,

січень

10.

Проводити засідання методичних об’єднань вчителів, інструктивно-методичні наради     (за планами роботи методичних об’єднань).

5 разів

на рік

11.

Брати активну участь у науково-методичних заходах школи, району, міста, області.

протягом року

12.

Організувати підготовку вчителів – членів методичного об’єднання до чергової атестації. Обговорити заходи надання методичної допомоги вчителям, які атестуються.

до 20.10.2014

протягом року

13.

Підготувати навчально-методичну базу кабінетів до нового навчального року. Зробити паспортизацію кабінетів. Постійно поповнювати навчально-методичну базу кабінетів.

до 20.08.2014

протягом року

14.

Організувати роботу методичних об’єднань вчителів до участі в районній та обласній виставці-ярмарку педагогічних ідей та технологій.

вересень - березень

15.

Взяти участь у випуску шкільного методичного вісника.

квітень

16.

Організувати випуск методичних бюлетенів методичних об’єднань вчителів.

за графіком

17.

Підготовити і провести предметний тиждень методичного об’єднання вчителів іноземної мови  “Поліглот”

за графіком

18.

Організувати взаємовідвідування уроків вчителями методичного об’єднання. Скласти графіки взаємовідвідування уроків на І та ІІ семестри навчального року.

протягом року

19.

Організувати вивчення та обговорення сучасних методик, інноваційних технологій, передового досвіду викладання базових предметів.

протягом року

20.

Організувати роботу зі здібними та обдарованими учнями. Поновити банк даних обдарованих дітей.

протягом року

21.

Організувати участь учнів у:

 • Всеукраїнському конкурсі “Грінвич”;;
 • Всеукраїнській олімпіаді з англійської мови “Олімпус”.

протягом року

(за окремим планом)

22.

Організувати підготовку учнів для участі в роботі Малої академії наук, турнірах, олімпіадах, конференціях різних рівнів.

вересень,

протягом року

23.

Провести І (шкільний) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін.

жовтень

24.

Організувати для участі в районному етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін команди учнів 8-11 класів.

листопад - грудень

25.

Провести додаткові заняття та консультації щодо підготовки збірної команди до участі                  в ІІ (районному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін.

жовтень -

грудень

26.

Оформити до шкільного методичного кабінету збірники матеріалів з досвіду роботи вчителів методичного об’єднання.

березень - квітень

27.

З метою ознайомлення з новою методичною літературою та новинками періодичних видань організувати постійне співробітництво із шкільною бібліотекою.

протягом року

28.

Підвести підсумки виконання навчальних програм в І та ІІ семестрах, за рік. Визначити рейтинг успішності класів школи з вивчення навчальних предметів.

грудень,

травень

29.

Організувати роботу методичних об’єднань щодо систематизації навчально-методичного забезпечення викладання базових дисциплін.

протягом року

30.

Підготувати та подати на погодження матеріали з навчальних предметів до Державної підсумкової атестації учнів 9-х класів, 11-х класів.

до 20.04.2015

31.

Узагальнити науково-теоретичну та методичну роботу методичних об’єднань за навчальний рік. Скласти звіт про організацію роботи методичного об’єднання за 2014-2015 навчальний рік.

травень