.
 
Наша адреса: 61106, м. Харків, вул. Роганська, 17
Шкільне  учнівське  наукове  товариство  “Еврика”  (ШУНТ)

 

Науково - творче товариство учнів – це добровільне об’єднання старшокласників школи для науково - дослідницької діяльності в позаурочний час  для творчої роботи під керівництвом вчителів школи, викладачів вузів; надання старшокласникам можливості оволодівати позапрограмним матеріалом, виховуючи в них активність щодо набуття знань, спрямованих на  розвиток інтелектуальних, наукових вмінь та навичок.
Науково - творче товариство об’єднує учнів 6-11-х класів, які виявили здібності щодо обраної галузі науки за рекомендаціями викладачів відповідних дисциплін.

Тема: “Розвиток самостійності учнів у науково-дослідницькій діяльності шляхом системної  індивідуальної роботи з обдарованими дітьми, активізації процесів самовираження та саморегуляції”

Мета: 

створення науково обґрунтованих умов для безперервного інтелектуального  розвитку учня;
формування в учнів різних вікових груп навичок до самостійної дослідницької роботи; 
активізація роботи ШУНТ на базі школи 6-10 класів;
удосконалення форм роботи з надання послуг  учням науковими бібліотеками  міста;
налагодження активізації взаємодій ШУНТ, предметних кафедр  і кафедр  вищих навчальних закладів.

 Роботу творчого наукового товариства організовано в таких секціях:

  • математики, інформатики та фізики;
  • української мови та літератури;
  • російської мови та світової літератури;
  • англійської мови;
  • історії та правознавства;
  • географії, економіки та краєзнавства;
  • психології;
  • хімії та біології.

Вищим  органом  наукового товариства учнів є  конференція, що проводиться один раз на рік, на якій відбувається захист учнівських робіт.