Наша адреса: 61106, м. Харків, вул. Роганська, 17ВИХОВНА РОБОТА

Виховна система школи – це цілісна структура, яка сприяє успішній діяльності виховання. У школі відбувається моральне становлення учнів, формування в них творчого мислення, відповідальності. Пріоритетним у виховній роботі школи є

реалізація особистісно орієнтованого підходу в навчально-виховному процесі; 
залучення молоді до національної та світової культури; 
збереження морального та фізичного здоров’я підростаючого покоління; 
виховання патріотизму, громадських якостей особистості; 
забезпечення педагогічних умов для соціалізації школярів, виховання в них життєвої компетентності.

Ключовим нормативним документом у сфері освітньої політики щодо виховання є наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 № 1243, яким затверджено ‘’Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України’’. Програма розрахована на весь період виховної діяльності з учнями конкретного класу з урахуванням вікових, індивідуальних та психолого-педагогічних особливостей учнів (для роботи з учнями 1-4, 5-9 та 10-11 класів) за напрямами:

- ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави;
- ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей;
- ціннісне ставлення до природи;
- ціннісне ставлення до праці;
- ціннісне ставлення до культури і мистецтва;
- ціннісне ставлення до себе.

Для реалізації цих завдань у школі розроблений план виховної роботи навчального закладу та окремі плани, які були затверджені на засіданнях методичних об’єднань класних керівників. Ці плани охоплюють всі напрямки виховання: патріотичне, правове, моральне, художньо-естетичне, трудове, фізичне, екологічне, превентивне та включають у себе календарні, традиційні шкільні свята, заходи, конкурси, міські заходи  щодо зміцнення моральності та утвердження здорового способу життя.