.
 
Наша адреса: 61106, м. Харків, вул. Роганська, 17Цикл уроків (8 клас)

Тема "Основні класи неорганічних сполук"

(8 клас)

Урок №1  
Тема. Основні класи неорганічних сполук. Оксиди. Їх склад та назви.   Класифікація оксидів.
Мета уроку: Сформувати уявлення про загальну класифікацію неорганічних речовин на підставі отриманих раніше знань про прості та складні речовини. Розширити знання учнів про класифікацію неорганічних речовин на прикладі оксидів та їх класифікації за складом; ознайомити із сучасною науковою українською номенклатурою оксидів; формувати навички використання номенклатури на прикладі назв оксидів; розвивати навички учнів у складанні формул бінарних сполук на прикладі складання формул оксидів.
Тип уроку: поглиблення знань.
Форми роботи: робота з опорною схемою, розповідь учителя, демонстраційний експеримент.
Обладнання. Періодична система хімічних елементів Д.І Менделєєва, опорна схема, класифікація речовин, навчальна таблиця.
Урок №2
 
Тема. Кислоти, їх склад і назви. Класифікація кислот.
Мета: Розширити знання про класифікацію неорганічних речовин на прикладі кислот. Ознайомити учнів із класифікацією кислот за складом, номенклатурою кислот.
Тип уроку: поглиблення знань, вивчення нового матеріалу.
Форми роботи: робота з опорною схемою, розповідь учителя, демонстраційний експеримент.
Обладнання: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва, таблиця назв кислот за українською сучасною номенклатурою.
Урок №3
 
Тема. Основи, їх склад і назви. Класифікація основ.
Мета: Розширити знання про класифікацію й номенклатуру неорганічних речовин на прикладі основ; розвивати вміння й навички складати формули неорганічних сполук за валентністю на прикладі основ, складати назви речовин за сучасною українською номенклатурою, розпізнавати класи неорганічних речовин.
Тип уроку: поглиблення і розширення знань.
Форми роботи: групова робота, робота з опорною схемою, демонстраційний експеримент.
Обладнання: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва, таблиця розчинності, зразки основ.

 

Урок №4
 
Тема. Солі (середні), їх склад і назви.
Мета: Розширити знання про класифікацію неорганічних речовині номенклатуру неорганічних речовин на прикладі солей; навчити називати солі, складати їхні формули за валентностями, розпізнавати з-поміж інших класів неорганічних сполук; розвивати вміння й навички складати формули за валентністю на прикладі солей, виконувати обчислення.
Тип уроку: комбінований.
Форми роботи: робота з опорною схемою, розповідь учителя, демонстраційний експеримент, групова робота.
Обладнання: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва, зразки солей, картки-завдання.

 

Урок №5
 
Тема. Властивості та використання оксидів. Класифікація оксидів.
Мета: Ознайомити учнів з фізичними й хімічними власти- востями оксидів; дати поняття індикаторів, пояснити їх використання для визначення кислот та основ. Розвивати логічне мислення учнів на прикладі порівняння взаємодії кислотних і основних оксидів з водою, кислотами, лугами, іншими оксидами. Розвивати вміння й навички складати рівняння хімічних реакцій на прикладі хімічних властивостей оксидів.
Тип уроку: формування вмінь і навичок.
Форми роботи: фронтальна робота, розповідь учителя, демонстраційний експеримент.
Обладнання: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва, хімічні реактиви.

 

Урок №6
 
Тема. Фізичні й хімічні властивості кислот.
Мета: Ознайомити учнів з фізичними й хімічними властивостями кислот. Розширити знання учнів про реакції заміщення й обміну на прикладі хімічних властивостей кислот, їх узаємодії з металами, основними оксидами, основами й солями. Розвивати навички складання рівнянь хімічних реакцій на прикладі хімічних властивостей кислот.
Тип уроку: вивчення нового матеріалу.
Форми роботи: розповідь учителя, демонстраційний експеримент, лабораторні досліди, робота з опорною схемою.
Обладнання: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва, таблиця розчинності, ряд активності металів, хімічні реактиви.
Урок №7
 
Тема. Хімічні властивості кислот. Реакції заміщення й обміну. Заходи безпеки під час роботи з кислотами. Використання кислот.
Мета: Закріпити знання про хімічні властивості кислот на прикладі хлоридної кислоти. Поглибити знання учнів про реакції заміщення й обміну на прикладі хімічних властивостей кислот.
Розвивати навички експериментальної роботи з кислотами. Повторити правила техніки безпеки під час роботи з кислотами. Ознайомити учнів з галузями використання кислот.
Тип уроку: формування вмінь і навичок, урок-дослідження.
Форми роботи: розповідь учителя, лабораторні досліди, робота з опорною схемою, робота з підручником.
Обладнання: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва, таблиця розчинності, ряд активності металів, хімічні реактиви, плакат «Правила техніки безпеки в кабінеті хімії».

 

Урок №8
 
Тема. Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об’єму, кількості речовини реагентів і продуктів реакції
Мета: Закріпити знання про хімічні властивості оксидів і кислот; розвивати навички складання рівнянь хімічних реакцій на прикладі хімічних властивостей оксидів і кислот. Розвивати вміння й навички проводити розрахунки за хімічними рівняннями маси, об’єму, кількості речовини реагентів і продуктів реакції. Підготувати учнів до проміжного оцінювання з теми «Властивості оксидів, кислот».
Тип уроку: узагальнення й систематизації знань.
Форми роботи: групова робота.
Обладнання: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва, таблиця розчинності, ряд активності металів, картки-завдання.
Урок №9
 
Тема. Узагальнюючий урок за темою «Фізичні й хімічні властивості оксидів і кислот». Самостійна робота. Проміжне оцінювання.
Мета: Узагальнити й систематизувати знання учнів про класифікацію неорганічних сполук, фізичні й хімічні властивості оксидів і кислот; визначити рівень навчальних досягнень учнів з цієї теми.
Тип уроку: контроль і коригування знань.
Форми роботи: письмова самостійна робота.
Обладнання: картки-завдання, Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва, таблиця розчинності.
Урок №10
 
Тема. Фізичні та хімічні властивості основ. Застосування основ.
Мета: Ознайомити учнів з фізичними властивостями основ.Закріпити знання про класифікації основ на розчинні й нерозчинні. Розширити знання учнів про хімічні властивості класів неорганічних сполук на прикладі основ. Показати дію лугів на індикатори.
       Розвивати навички складання рівнянь хімічних реакцій на прикладі хімічних властивостей основ, виконання розрахунків за хімічними рівняннями. Повторити правила техніки безпеки під час роботи з лугами. Ознайомити учнів з галузями використання основ.
Тип уроку: поглиблення й розширення знань.
Форми роботи: розповідь учителя, демонстраційний експеримент, лабораторні досліди, робота з опорною схемою, самостійна робота, групова робота, робота з підручником і додатковими джерелами інформації.
Обладнання: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва, таблиця розчинності, таблиця «Правила техніки безпеки в кабінеті хімії», ряд активності металів, хімічні реактиви.

 

Урок №11
 
Тема. Поняття про амфотерні оксиди та гідроксиди.
Мета: Розглянути поняття амфотерності як здатності сполук проявляти двоїсті властивості: і кислот, і основ.Розширити знання учнів про властивості основ і кислот на прикладі амфотерних сполук.Формувати вміння й навички складання рівнянь хімічних реакцій на прикладі амфотерних основ.
Тип уроку: поглиблення й систематизації знань.
Форми роботи: розповідь учителя, демонстраційний експеримент, робота з опорною схемою.
Обладнання: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва, таблиця розчинності, хімічні реактиви.

 

Урок №12
 
Тема. Фізичні та хімічні властивості середніх солей. Застосування.
Мета: Розширити знання учнів про хімічні властивості класів неорганічних сполук на прикладі властивостей середніх солей; розвивати навички й уміння складання рівнянь хімічних реакцій на прикладі хімічних властивостей середніх солей.
Тип уроку: поглиблення й систематизація знань.
Форми роботи: розповідь учителя, демонстраційний експеримент, робота з опорною схемою.
Обладнання: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва, таблиця розчинності, ряд активності металів, розчини реактивів.
Урок №13
 
Тема. Практична робота № 1. Дослідження властивостей основних класів неорганічних сполук.
Мета: Продовжити формування навичок роботи з хімічними речовинами й лабораторним устаткуванням. Перевірити знання техніки безпеки під час роботи в кабінеті хімії. Поглибити знання про хімічні властивості оксидів, кислот, основ і солей. Визначити рівень засвоєння знань про хімічні властивості класів неорганічних сполук.
Тип уроку: практичне використання знань, умінь і навичок.
Форми роботи: виконання експерименту, складання звіту.
Обладнання: відповідно до інструкції.
Урок №14
 
Тема. Генетичний зв’язок між класами неорганічних сполук.
Мета: Розкрити взаємозв’язок явищ у природі на прикладі взаємоперетворень одних класів речовин на інші. Узагальнити знання
про неорганічні речовини та їх властивості.
       Розвивати вміння порівнювати склад і властивості речовин, класифікувати речовини й реакції, встановлювати генетичний зв’язок між класами неорганічних сполук.
Тип уроку: поглиблення й узагальнення знань.
Форми роботи: виконання вправ, робота з опорною схемою.
Обладнання: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва, таблиця розчинності, ряд активності металів, опорні схеми класів неорганічних сполук, генетичного зв’язку класів неорганічних сполук.

 

Урок №15
 
Тема. Генетичний зв’язок між класами неорганічних сполук.
Мета: Розкрити взаємозв’язок явищ у природі на прикладі взаємоперетворень одних класів речовин на інші; узагальнити знання про неорганічні речовини та їх властивості.
               Розвивати вміння порівнювати склад і властивості речовин, класифікувати речовини й реакції, встановлювати генетичний зв’язок між класами неорганічних сполук.
Тип уроку: узагальнення й систематизація знань.
Форми роботи: самостійна робота, групова робота.
Обладнання: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва, таблиця розчинності, ряд активності металів, опорні схеми, картки-завдання.

 

Урок №16
 
Тема. Узагальнюючий урок за темою «Основні класи неорганічних сполук». Контрольна робота.
Мета: Узагальнити та систематизувати знання учнів про властивості основних класів неорганічних сполук, їх генетичний зв’язок; визначити рівень навчальних досягнень з теми.
Тип уроку: контроль і коригування знань.
Форми роботи: письмова контрольна робота.
Обладнання: Періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва, таблиця розчинності, ряд активності металів, картки-завдання.
   
   

Кросворди до теми «Основні класи неорганічних сполук» (8 клас)