.
 
Наша адреса: 61106, м. Харків, вул. Роганська, 17

Запрошую на урок

 

Відкритий урок хімії у 8-А класі ХСШ № 80 (22.10.2014)

Тема. Солі, їх склад та назви.

Мета:
1. Розширити знання учнів про класифікацію неорганічних речовин і їх номенклатуру на прикладі солей. Навчити учнів називати солі, складати їхні формули за валентностями, розпізнавати з-поміж інших класів неорганічних сполук.
2. Розвивати вміння і навички складати формули за валентностями на прикладі солей, виконувати обчислення.
3. Виховувати відчуття причетності до загальної справи,уміння працювати в колективі, зацікавленість у результатах своєї діяльності.
Тип уроку: урок-гра (подорож), комбінований.
Форми роботи: робота в парах, колективна робота. Самостійна робота, демонстрація речовин.
Обладнання: Періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва, зразки солей, картки-завдання, плакат «Кошик, овочі та фрукти», карта маршруту подорожі.

ДОКЛАДНІШЕ...

ВІДЕОФРАГМЕНТИ УРОКІВ

 

 

РОЗРОБКИ УРОКІВ

  ЦИКЛ УРОКІВ НА ТЕМУ "Основні класи неорганічних сполук" ( 8 клас)

Даний цикл містить розробки 16 уроків, цікаві кросворди та роздатковий матеріал

(перейти на сторінку)

   
   

ЦИКЛ УРОКІВ НА ТЕМУ  "Неметалічні елементи та їх сполуки. Кислоти, солі та їх властивості"

(10 клас)
Тема. Сульфатна кислота і сульфати. Якісна реакція на сульфат-йони. Застосування сульфатної кислоти та сульфатів. Охорона довкілля  від забруднення сульфуровмісними речовинами.
Мета: навчальна: формувати знання про склад сульфатної кислоти й сульфатів, їxнi властивості та застосування, найважливіші природні сульфати, особливості охорони довкілля від забруднення викидами сульфуровмісних речовин; формувати вміння складати формули сульфатів і рівняння реакцій, що характеризують властивості сульфатної кислоти й сульфатів;
 виховна: формувати науковий i політехнічний світогляд учня; формувати науковий світогляд на основі отриманих знань;
 розвивальна: розвивати пізнавальний інтерес до дисципліни, логічне мислення, самостійність у процесі розв'язування задач, увагу, пам'ять, уміння виділяти головне, робити висновки;
практична: розвивати в учнів спеціальні вміння; формувати навички безпечного поводження з речовинами в побуті й на виробництві а також виконання найпростіших операцій під час проведения хімічних експериментів.
Тип уроку: вивчення нового матеріалу.
Методи та методичні прийоми: фронтальна бeciда з елементами лекції, демонстраційний експеримент.
Обладнання: підручники, реактиви відповідно до лабораторного досліду, зразки сульфатів, мультимедійний проектор.
   
Тема. Урок-семінар «Сполуки Сульфуру та їхні властивості».
Мета: повторити й узагальнити знання з теми «Сполуки Сульфуру та їхні властивості»; систематизувати та узагальнити знання про сполуки Сульфуру.
Обладнання: Перідична система хімічних елементів Д.I.Менделеєва, таблиця розчинності, електрохімічний ряд напруг металів, розчини натрій гідроксиду, сульфатної кислоти, натрій карбонату, натрій нітрату, натрій сульфату, солі барію, вода, штатив з npoбipками, індикаторний папip.
Базові поняття: окисно-відновні реакції, кислотні властивості, реакція нейтралiзації.
Тип уроку: урок систематизації та узагальнення знань.
   
Тема. Нітратна й ортофосфатна кислоти та їх солі. Фізичні та хімічні властивості. Застосування.
Мета: наукова: ознайомити учнів з особливостями нітратної та ортофосфатної кислот; розширити уявлення про кислі й середні солі на прикладі солей ортофосфатної кислоти; вдосконалювати уміння учнів складати рівняння хімічних реакцій і пояснювати їх з точки зору електролітичної дисоціації й окисно-відновних процесів; продемонструвати окисні властивості нітратної кислоти; ознайомити учнів із застосуванням нітратної й ортофосфатної кислот та їх солей
розвивальна: розвивати пізнавальний інтерес до дисципліни, логічне мислення, самостійність у процесі розв'язування задач, увагу, пам'ять, уміння виділяти головне, робити висновки;
 виховна: формувати науковий i політехнічний світогляд учня на основі отриманих знань;
 практична: розвивати в учнів спеціальні вміння; формувати навички безпечного поводження з речовинами в побуті й на виробництві а також виконання найпростіших операцій під час проведения хімічних експериментів.
Обладнання: розчини нітратної та ортофосфатної кислот, натрій гідроксид, реактиви: аргентум нітрат, натрій карбонат, концентрована і розведена сульфатна кислота, концентрована нітратна кислота, а також металічний цинк, мідь, кальцій оксид, індикатори, штатив із пробірками, нагрівальний прилад.
Тип уроку: комбінований.
   
Тема. Нітратні та фосфатні добрива. Вміст нітратів у продуктах харчування.
Мета: з'ясувати поняття нітратні та фосфатні добрива, їхню роль у підвищенні врожайності овочевих культур, споживання добрив рослинами, вплив нітратів на організм людей.
Тип уроку: комбінований.
Форма уроку: урок-телепередача.
Обладнання: хімічний посуд, дидактичний матеріал, плакати: «Хіміки повинні відповідати не тільки за виробництво пестицидів, але й за їх використання, за якість та безпеку врожаїв», «Дбайливо ставтеся не тільки до людей, але й до навколишньої природи».
   
Тема. Карбонатна кислота. Карбонати й гідрогенкарбонати. Якісна реакція на карбонат-йон.
Мета: навчальна: формувати знання учнів про карбонатну кислоту, карбонати й гідрогенкарбонати; вивчити їхні фізичні й хімічні властивості; поглибити знання учнів про середні й кислі солі, їх взаємоперетворення на прикладі карбонатів і гідрогенкарбонатів; вивчити якісну реакцію на карбонат-іон;
 виховна: формувати науковий світогляд на основі отриманих знань; формувати життєву й соціальну компетентності учня, його екологічну культуру;
 розвивальна: розвивати мислення, аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, увагу та уяву; розвивати уявлення про еволюцію знань; формувати стійкий пізнавальний інтерес до вивчення предмета; розвивати вміння використовувати теоретичні знання для прогнозування властивостей елементів та їхніх сполук на підставі знань про будову атома й будову речовини;
 практична: розвиток в учнів умінь розв'язувати розрахункові задачі; формування навичок безпечного поводження з речовинами в побуті й на виробництві, а також виконання найпростіших операцій під час хімічних експериментів; повторення правил безпечного використання кислот і солей.
Тип уроку: засвоєння нових знань.
Методи та методичні прийоми: фронтальна бесіда, демонстрація, експеримент.
Обладнання: підручники, реактиви відповідно до лабораторного досліду № 8.
 
 
Тема. Силікатна кислота і силікати. Будівельні матеріали: скло, цемент, бетон.
Мета: наукова: ознайомити учнів зi складом та властивостями силікатної кислоти й силікатами, з'ясувати сфери їх застосування; охарактеризувати можливості використання цих матеріалів; закріпити знання про фізичні та xiмічнi властивості речовин; ознайомити    з найважливішими будівельними матеріалами, які виробляє силікатна промисловість;
розвивальна: розвивати пізнавальний інтерес до дисципліни, логічне мислення, самостійність у процесі розв'язування задач, увагу, пам'ять, уміння виділяти головне, робити висновки;
виховна: формувати науковий i політехнічний світогляд учня на основі отриманих знань;
практична: розвивати в учнів спеціальні вміння; формувати навички безпечного поводження з речовинами в побуті й на виробництві а також виконання найпростіших операцій під час проведения хімічних експериментів.
Тип уроку: вивчення нового матеріалу.
Обладнання: мультимедійний проектор, Періодична система хімічних елементів Д.I.Менделєєва, зразки силікатів і алюмосилікатів, силікатний клей, розчин хлоридної кислоти, штатив із пробірками; роздавальний матеріал: зразки скла і скляних виробів, цемент, шматочки бетону, порцелянові вироби.
Методи та прийоми: фронтальне опитування, інформаційно-рецептивний, розповідь учителя, складання опорного конспекту.
 
 
Тема. Практична робота № 1. Добування вуглекислого газу. Взаємоперетворення карбонатів і гідрогенкарбонатів.
Мета: сформувати навички практичного добування і збору вуглекислого газу, проведення реакцій перетворення карбонатів на гідрокарбонати; удосконалити вміння учнів вести спостереження під час експерименту і робити узагальнюючі висновки.
Обладнання. Шматочки крейди або мармуру, розчин хлоридної кислоти, вапняна вода, штативи з пробірками, газовідвідні трубки.
Тип уроку. Урок закріплення знань.
 
 
Тема. Узагальнюючий урок за темою «Неметалічні елементи та їх сполуки. Кислоти, солі та їх властивості». Контрольна робота. Тести, відкриті питання, задачі.
Мета. Визначити рівень навчальних досягнень учнів з теми «Неметалічні елементи та їх сполуки. Кислоти, солі та їх властивості».
Обладнання. Періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва, таблиця розчинності.
Тип уроку. Урок корекції та контролю знань.
 
 

HotLog