.
 
Наша адреса: 61106, м. Харків, вул. Роганська, 17
ІННОВАЦІЙНИЙ КАМПУС НТУ ХПІ
Відеоінструкція для вступу 2019

Методична рада

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ МЕТОДИЧНОЇ РАДИ

Основні  завдання  методичної  ради  школи:
реалізує задачі методичної роботи;
направляє та контролює роботу методичних об’єднань, творчої групи, школи молодого вчителя;
корегує роботу щодо підвищення професійної майстерності педагогів школи;
визначає проблематику та розроблює програму науково – теоретичних та методичних заходів, семінарів;
займається розробкою основної методичної проблеми.

У 2014/2015 навчальному році робота методичної ради школи спрямована на реалізацію  наступних завдань:

безперервність освіти педагогічних працівників;
постійний пошук передового педагогічного досвіду та його впровадження;
сформованість установки вчителів на реалізацію провідного дидактичного принципу – доступності навчального матеріалу;
осмислення, аналіз і перебудова власного досвіду, порівняння своєї діяльності з досвідом інших учителів і досягнень педагогічної науки;
обґрунтування вибору навчального матеріалу та методичних форм і прийомів;
ступінь засвоєння вчителями значущості проблеми, над якою працює він особисто, методичне об’єднання, творча група, свого місця в її вирішенні;
 координація діяльності методичних об’єднань та інших структурних підрозділів;
розробка основних напрямків методичної роботи;
формування цілей та завдань методичної служби;
забезпечення методичного супроводження навчальних програм, розробка авторських програм та дидактичного матеріалу;
організація інноваційної діяльності, яка направлена на опанування новітніх педагогічних технологій, розробки авторських програм;
організація консультування педагогічних працівників з питань удосконалення педагогічної майстерності, методики проведення різних видів занять;
організація роботи щодо вивчення та узагальнення педагогічного досвіду;
пожвавлення науково-дослідницької роботи педагогічних працівників;
участь в атестації педагогічних працівників;
професійне становлення молодих вчителів;
співробітництво з іншими навчально-виховними закладами, науковцями міста та області;
впровадження комп’ютерних технологій в навчально-виховний процес.

Основні  напрями  діяльності  методичної  ради:

аналіз рівня навчальних досягнень учнів з базових дисциплін;
експертиза навчально-методичних посібників та дидактичних матеріалів з навчальних дисциплін;
організація роботи з опанування освітніми технологіями;
обговорення методики проведення окремих видів навчальних занять та зміст дидактичних матеріалів до них;
організація науково-дослідницької роботи учнів;
використання інформаційних технологій;
удосконалення навчально-матеріальної бази навчального закладу;
вивчення досвіду роботи методичних об’єднань;
розробка положень про проведення шкільних конкурсів, олімпіад, турнірів, фестивалів;
випуск методичного вісника.

Тематика  засідань  методичної  ради

з/п
Заходи
Термін
Засідання № 1
 
1
 
2
 

 

3
 
4
 
5
6
 
7
 
8
 
9
10
11
Про результати науково-теоретичної та методичної роботи у 2013/2014 навчальному році. Основні напрямки і завдання методичної роботи на 2014/2015 навчальний рік.
Про затвердження планів роботи методичної ради, методичного кабінету, методичних об’єднань вчителів-предметників, творчої групи, графіку проведення методичних заходів з педагогічними працівниками на 2014/2015 навчальний рік.
Про розподіл обов’язків між членами методичної ради на 2014/2015 навчальний рік.
Про організацію роботи над єдиною науково-методичною темою навчального закладу.
Про організацію експериментальної роботи педагогічного колективу. Обговорення змісту і спрямування роботи проблемно-творчої групи вчителів “Пошук”.
Про організацію роботи щодо узагальнення та розповсюдження передового педагогічного досвіду вчителів школи.
Про визначення змісту, форм і методів підвищення кваліфікації вчителів   у 2014/2015 навчальному році.
Про проведення предметних тижнів методичних об’єднань вчителів.
Про організацію роботи наукового товариства учнів “Еврика”.
Огляд нормативних документів, новинок психолого-педагогічної літератури.
 
вересень
Засідання № 2
 
1
 
 
2
 
 
3
 
4
5
6
7
8
Про вдосконалення професійної майстерності педагогічних працівників, результативності та якості навчально-виховного процесу шляхом впровадження інноваційних технологій.
Про підсумки І (шкільного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад   з навчальних предметів. Підготовка учнів до участі у ІІ (районному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів.
Про результати проведення діагностики творчого потенціалу учнів у процесі викладання базових дисциплін і в позакласній роботі.
Про хід атестації вчителів у 2014/2015 навчальному році.
Про організацію методичної роботи з вчителями-спеціалістами.
Ефективність роботи “Школи молодого вчителя”.
Про підготовку до участі в районному етапі конкурсу “Учитель року – 2015”.
Огляд нормативних документів, новинок психолого-педагогічної літератури.
листопад
 
Засідання № 3
 
1
 
2
 
3
 
4
5

Про підсумки науково-теоретичної і методичної роботи педагогічного колективу за І семестр 2014/2015 навчального року.

Підготовка до участі в обласній виставці-ярмарку педагогічних ідей та технологій.
Про підсумки внутрішкільного контролю за станом викладання навчальних предметів та виконання програм за І семестр 2014/2015 навчального року. Моніторинг навчальних досягнень учнів за І семестр навчального року.
Огляд нормативних документів, новинок психолого-педагогічної літератури.
січень
 
Засідання № 4
 
1
 
2
 
3
 
 
4
 
 
5
 
6
 
7
Про підготовку до засідання проблемної педагогічної ради педагогічного колективу.
Про підсумки атестації та підготовка творчих звітів вчителів, які атестуються у 2015 році.
Про підсумки участі учнів у Всеукраїнських учнівських олімпіадах
з навчальних предметів, захисту-конкурсі науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук, інтелектуальних турнірах, конкурсах, олімпіадах
І - ІІІ рівнів.
Про вивчення та обговорення нормативних документів з питання організованого закінчення навчального року. Про підготовку і проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х, 9-х, 11-х класів.
Про обговорення пропозицій до річного плану школи щодо організації науково-теоретичної і методичної роботи на новий 2015/2016 навчальний рік.
Про співпрацю з вищими навчальними закладами щодо підвищення науково-теоретичного рівня вчителів.
Огляд нормативних, директивних документів, новинок психолого-педагогічної літератури.
березень
 
Засідання № 5
 
1
 
 
 
2
 
 
3
 
 
4
 
Про підведення підсумків роботи педагогічного колективу над єдиною методичною проблемою у 2014/2015 навчальному році. Визначення рейтингу роботи методичних об’єднань, вчителів. Підготовка матеріалів до банку педагогічного досвіду шкільного методичного кабінету.
Про підсумки моніторингу навчально-виховного процесу за 2014/2015 навчальний рік. Визначення рейтингу навчальних досягнень учнів  з навчальних предметів.
Про підсумки внутрішкільного контролю за станом викладання навчальних предметів та виконання навчальних програм у ІІ семестрі 2014/2015 навчального року.
Про результати реалізації системи підвищення кваліфікації вчителів
у 2014/2015  навчального року.
 
травень